top of page

Een van de redenen dat ik werken in het onderwijs zo leuk vind, is omdat zij de makers van de toekomst zijn. 
Als volwassenen kunnen we werken aan een betere wereld, maar zij zullen later in die wereld leven. Daarom is het zo belangrijk dat we hen daarin betrekken! De verschillende trainingen die ik heb ontworpen en de lesprogramma's en -methodes die ik ontwikkel, bereiden jouw leerlingen voor op een betere toekomst voor de hele maatschappij.

Onze kinderen

Image by Jason Goodman

Aanbod

Trainingen en workshops

Ik bied trainingen en workshops aan voor het basis- en middelbaar onderwijs, het MBO en HBO, over verschillende maatschappelijke- en burgerschapsthema's.
Deze trainingen ontwerp en faciliteer ik zelf, soms samen met een andere professional. Neem contact met mij op voor de mogelijkheden! 
Zie ook dit overzicht voor een idee van de verschillende thema's.

Image by Daria Nepriakhina

Aanbod

Lesmethodes

Ik ontwerp lesmateriaal en lesmethodes voor het basis- en middelbaar onderwijs het MBO, en het HBO die te maken hebben met identiteitsvraagstukken en kinderen en jongeren ondersteunen in hun eigen identiteitsontwikkeling en het begrijpen en respecteren van verschillende perspectieven.

Image by J. Kelly Brito

Aanbod

Lesprogramma's

Ik ontwerp lesprogramma's over identiteitsvraagstukken die in het basis- en middelbaar onderwijs, het MBO en het HBO door onderwijsprofessionals gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld burgerschap of maatschappijleer.

zijn de toekomst

Door mijn unieke combinatie van ervaring met jongerenwerk, gedragswetenschappen en concept- en creatief denken, ben ik in staat creatieve en prikkelende lesmethodes, -programma's, workshops en trainingen te ontwikkelen en faciliteren. 

Naast mijn werk als social designer sta ik voor de klas en werk ik met regelmaat met jongeren en kinderen waardoor ik goed op hun belevingswereld kan blijven aansluiten.

4991aad4-4221-48c9-aac6-6ca11869e396.JPG

Waarom aandacht voor identiteitstopics in het onderwijs? 

Trainingen

Aandacht voor identiteitstopics in het onderwijs is ontzettend belangrijk. Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school. Hier worden ze gevormd tot wie ze zijn: de volwassenen van de later. De mensen die beslissingen zullen maken over hun toekomst en ook over onze toekomst.
Het is daarom essentieel dat we hen behalve vakken zoals wiskunde, talen, biologie en geschiedenis, ook meer leren over sociale vaardigheden. Over normen en waarden, identiteitsvorming en cultuur. Wij kunnen hen stimuleren om niet alleen op het gebied van prestaties het beste uit zichzelf te halen, maar ook als het gaat om hun sociale normen en waarden en de omgang met anderen. 

Bovendien zijn er vanaf 2021 nieuwe eisen voor burgerschap op het PO, VO, SO en MBO. 
Mijn trainingen helpen om aan deze eisen te voldoen. De trainingen stimuleren het begrijpen en toepassen van de basiswaarden van onze democratische rechtstaat.

PO & VO

MBO

Mijn trainingen, lesmethodes en programma's voor het PO en VO voldoen in ieder geval aan de volgende burgerschapseisen

Respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat

Vrijheid van meningsuiting stimuleren

Leerlingen kennis bijbrengen over het gelijkheidsbeginsel

Begrip & verdraagzaamheid bijbrengen

Mijn trainingen, lesmethodes en programma's voor het MBO voldoen in ieder geval aan de volgende burgerschapseisen

informatie (-bronnen) op waarde weten schatten; daarbij het onderscheid kunnen maken tussen argumenten, beweringen, feiten en aannames

Het perspectief van anderen kunnen innemen

Kunnen nadenken over hoe eigen opvattingen, beslissingen en handelingen tot stand komen.

Waardering en acceptatie voor andere culturen, kennis en inzicht in eigen waarden in Nederland. 

Neem contact op voor een uitgebreide beschrijving van de trainingen, trainingen op maat en trainingen voor het HBO.

Untitled design-5.png
Untitled design-6.png

Meer weten? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in!

bottom of page