top of page

Workshops diversiteit en inclusie

ELANCE Academy

ELANCE Academy, een organisatie die zich inzet voor empowering van jonge meiden en vrouwen, organiseert één keer in de maand een meidenbijeenkomst rondom een bepaald thema. Op 5, 6 en 7 oktober was dit thema diversiteit & inclusie, in het teken van diversity week, en mocht ik drie workshops ontwikkelen en faciliteren rondom deze onderwerpen.

bottom of page