top of page

Training sekse, gender & seksualiteit voor jongeren in de gesloten jeugdzorg

Koraal

Ideeën over sekse, gender en seksualiteit ontstaan al op een hele jonge leeftijd. Al vanaf je geboorte wordt je blootgesteld aan de sociale normen en waarden die hieraan verbonden zijn. Maar wat als je opgroeit in een onveilige of gewelddadige context. Hoe beïnvloedt dat je denken over deze thema's? Samen met mijn collega freelancer Patrick Engels, ontwikkelde en faciliteerde ik een reeks van 5 trainingen waarin we met deze jongeren in gesprek gingen over hoe zij aankijken tegen deze thema's.

Doelgroep

De trainingen zijn ontwikkeld en gefaciliteerd voor de jongeren van het Olivijncollege Ossendrecht (onderdeel van Koraal). De 5 groepen bestaan uit 1 jongensgroep, 1 meidengroep en 2 gemengde groepen. De jongeren verblijven op de locatie van Koraal in Ossendrecht en in de schoolperiodes krijgen zij een onderwijsaanbod. In de zomerweken (ook wel Breekweken genoemd) staat dit stil en is er voor hen een programma van verschillende workshops en trainingen. De jongeren komen allemaal uit een onveilige (thuis)situatie en hebben o.a. ervaring met geweld, loverboy-problematiek, mentale ongezondheid en trauma's.


Interactieve werkvormen

We zijn aan de slag gegaan met een reeks aan interactieve werkvormen. Op deze manier zijn de jongeren met elkaar en met ons in gesprek gegaan over wat mannelijkheid en vrouwelijkheid voor hen betekent en wat iemand nu precies een man of een vrouw maakt. Vervolgens hebben we hen kennis laten maken met diversiteit in de natuur. Het tweede deel van de training was meer gefocust op seksualiteit (wensen en grenzen) en geweld. Door middel van casussen hebben we jongeren laten nadenken over hun eigen rol in de piramide van geweld. Wat doe je als je ziet dat iemand wordt gediscrimineerd, geïntimideerd of als iemand slachtoffer is van geweld? Allemaal thema's die in de trainingen aan bod kwamen.

bottom of page