top of page

Het Grote Dieren Safarispel

obs IXIEJE

Hoe kunnen we de kloof tussen introverte en extraverte kinderen op het PO verkleinen?
Met dit vraagstuk ging ik aan de slag voor obs IXIEJE. Ik ontwikkelde het concept 'Het Grote Dieren Safarispel'. Een spel waarbij leerlingen door verschillende opdrachten hun eigen kwaliteiten en die van hun klasgenoten beter leren kennen en waarderen.

'Introverte' en 'extraverte' kwaliteiten


Tijdens dit project heb ik zowel desk- als field-research gedaan naar de kloof tussen introverte en extraverte leerlingen. Uit dit onderzoek bleek dat bepaalde kwaliteiten die als 'extraverte kwaliteiten' worden gelabeld (zoals bijvoorbeeld actief, spontaan, vrolijk) als positiever worden gezien dan kwaliteiten die als 'introverte kwaliteiten' worden gelabeld (bijvoorbeeld afwachtend, rustig, verlegen). Dit terwijl het allemaal gewoon kwaliteiten zijn die goed van pas kunnen komen in het samenwerken, op school of de werkvloer of in de communicatie met anderen.

Het probleem ligt dus niet zozeer bij de kloof zelf, maar bij de oorsprong van die kloof; de onderwaardering van bepaalde kwaliteiten.


Op Safari


Het Grote Dieren Safarispel laat kinderen op een speelse manier kennis maken met deze verschillende kwaliteiten. In het spel krijgen de kinderen een dier aangewezen die hen representeert. De kinderen leggen een route af (in bijvoorbeeld de gymzaal of aula) en moeten op de weg van die route allerlei kleine spellen uitvoeren om verder te komen, zoals memory of touw-trekken. Voor elk spel zijn andere kwaliteiten vereist en alleen door samen te werken kan het team het einde van de safari bereiken. Op deze manier leren de kinderen dat iedere kwaliteit van evenveel waarde is en dat je alle kwaliteiten nodig hebt om tot een goede samenwerking te komen.

bottom of page