top of page

GenderKalender

Pedagogisch Verantwoord

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat opvoeders zich meer bewust worden van de rol van gender in de opvoeding van kinderen?
Met deze vraag ben ik aan de slag gegaan voor Pedagogisch Verantwoord. Het resultaat; een interactieve scheurkalender waarbij ouders elke dag geprikkeld worden om na te denken over dit thema en zich zo stukje bij beetje bewuster worden van de manier waarop zij al dan niet genderstereotypen en vooroordelen stimuleren in de opvoeding.

Vragen, opdrachten en feiten

De GenderKalender is een interactieve scheurkalender die (potentiële) opvoeders elke dag stimuleert om na te denken en meer te leren over gender in de opvoeding. Elke sheet bevat een vraag, opdracht of feit over dit thema, zoals bijvoorbeeld; "wist je dat veel hersenverschillen tussen jongens en meiden ontstaan door het speelgoed waarmee ze spelen," of, "ga deze week op zoek naar een inclusief kinderboek en lees het voor aan je kind". Op deze manier komen opvoeders op een laagdrempelige en speelse manier met het thema in aanraking.


Instagram-pagina

Via de gekoppelde Instagram-pagina kunnen onderling met elkaar in gesprek over de vragen, opdrachten en feiten uit de kalender. Zo leren zij van elkaar en wordt een community-gevoel gecreëerd; het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Een genderbewuste opvoeding hanteren in een nog altijd sterk binair-ingerichte samenleving kan namelijk best eenzaam zijn. Je moet er sterk voor in je schoenen staan. Ook dit stimuleert de kalender, o.a. door het vergroten van kennis over het thema.


Inspirerend, kritisch en taboedoorbrekend. Met deze drie woorden zou ik de bijdrage van Rona aan het podcast-platform Pedagogisch Verantwoord beschrijven. In het jaar dat ik met haar heb gewerkt heeft zij waardevolle (brainstorm-)sessie georganiseerd, waardoor wij als platform een beter beeld kregen op onze visie en toekomstplannen. Ook heeft Rona namens ons een relevant en gedegen onderzoek uitgevoerd over gendernormen en -rollen binnen de opvoeding. Een thema dat veel terugkomt in het pedagogisch-maatschappelijk debat, waarin ook veel weerstand huist. Rona stelt zich op een prettige en oordeelloze manier op tegen de personen die het (nog) niet eens zijn met de huidige, progressieve kijk op gender en identiteit. Tijdens haar bijdrages kan ze feitelijk spreken, zonder de mens uit het oog te verliezen en zonder per se te willen overtuigen – Rona zet je aan het denken.

- Thyme van den Beuken, Pedagoog & mede-eigenaar Pedagogisch Verantwoord

bottom of page