top of page

Gastles voor studenten pedagogisch medewerker

ROC Nijmegen

Als pedagogisch medewerker heb je veel invloed op de (identiteits)ontwikkeling van kinderen. Ook gender is een groot onderdeel van deze ontwikkeling. Op welke manier beïnvloed je als pedagogisch medewerker de manier waarop kinderen naar gender kijken en hoe zij hun eigen genderidentiteit ontdekken? Zomaar een aantal vragen die terugkwamen in de training die ik gaf voor de studenten pedagogisch medewerker van het ROC Nijmegen.

Gender en sekse

In de training ben ik met de studenten o.a. ingegaan op het verschil tussen gender (sociaal-maatschappelijk) en sekse (biologisch). Door middel van een woordenassociatie zijn we het gesprek aangegaan over karaktereigenschappen van mannen en vrouwen en waarom we die al vanaf jongs af aan aan hen toekennen.


Aangeboren of aangeleerd


Daarnaast hebben de studenten kennis gemaakt met een aantal kenmerken die voorkomen bij kinderen als gevolg van genderstereotypen. In de training zijn we bijvoorbeeld ingegaan op de hersenverschillen tussen jongens en meiden en hoe deze o.a. veroorzaakt worden door het aanbieden van verschillend speelgoed. Daarnaast hebben de studenten meer geleerd over de gevolgen van genderstereotypen op latere leeftijd, bijvoorbeeld de emotionele achterstand van jongens ten opzichte van meiden.


Tijdens de training hebben de studenten (en daarnaast ook de docenten, die minstens zo aandachtig hebben geluisterd en meegedaan) nieuwe kennis opgedaan over gender en sekse en de invloed hiervan op kinderen en zijn zij zich een stukje mee bewust geworden van het effect van hun eigen handelen op genderstereotypen en gender-gerelateerd gedrag bij kinderen.

bottom of page